Szanowni Państwo!

Założyliśmy naszą fundację w październiku 2014. Terenem naszego działania jest Żywiecczyzna, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Jeleśnia.

Fundacja skupia doświadczonych specjalistów w dziedzinie kultury i sztuki, podchodzących do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem, mogących pochwalić się licznymi sukcesami na polu swej działalności.

Nasze działania koncentrujemy na trzech polach:

  • pielęgnowanie i popularyzacja lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego;

  • tworzenie przestrzeni do działań artystycznych dla ludzi z pasją;

  • przybliżanie lokalnej społeczności wartościowych zjawisk kultury polskiej i zagranicznej.

Cele te realizujemy podczas organizowanych przez nas imprez kulturalnych, a także warsztatów, wystaw, koncertów i spotkań tematycznych. Działamy także za granicą, gdzie we współpracy z instytucjami polonijnymi aktywnie promujemy polską kulturę i tradycję.

Niezwykle istotne jest dla nas jednoczenie i aktywizowanie lokalnej społeczności Gminy Jeleśnia, a także zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym.

Zapraszamy do współpracy!


Statut Fundacji 9sił

Sprawozdanie finansowe za rok 2019