Szanowni Państwo!

Fundacja 9sił została zawiązana w październiku 2014. Terenem naszego działania jest Żywiecczyzna, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Jeleśnia i okolic.

Fundacja skupia doświadczonych specjalistów w dziedzinie kultury i sztuki, podchodzących do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem, mogących pochwalić się licznymi osiągnięciami na polu swej działalności.

Nasze działania koncentrujemy na trzech polach:

 • pielęgnowanie i popularyzacja lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego;

 • tworzenie przestrzeni do działań artystycznych dla ludzi z pasją;

 • przybliżanie lokalnej społeczności wartościowych zjawisk kultury polskiej i zagranicznej.

Cele te realizowane są podczas organizowanych przez nas imprez kulturalnych, a także warsztatów, wystaw i spotkań tematycznych (m.in. Zaduszki Jeleśniańskie, Wieczory w Starej Karczmie, targi rękodzieła).

Niezwykle istotne jest dla nas jednoczenie i aktywizowanie lokalnej społeczności, integracja osób z różnych środowisk społecznych, a także zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form dialogu międzypokoleniowego.

Zapraszamy do współpracy!


 

Cele statutowe

Celem Fundacji jest działalność oświatowa, edukacyjna, kulturalna, artystyczna i wydawnicza w zakresie:

 • ochrony, rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej tradycyjnej twórczości muzycznej, tanecznej i rzemieślniczej ważnej dla dziedzictwa kultury narodowej;
 • rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie tradycyjnej muzyki, śpiewu, tańca, sztuki i rzemiosła;
 • wspierania wspólnot i społeczności lokalnych, których inicjatywy mają na celu zachowanie, utrwalenie i rozpowszechnianie ich dorobku kulturowego;
 • integracji osób z różnych środowisk społecznych zainteresowanych polską i światową kulturą i sztuką, budowania więzi poprzez wspólne spotkania, wymianę doświadczeń, realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych i artystycznych w Polsce i na świecie;
 • promowania polskiej kultury i sztuki poza granicami RP oraz prezentacji wartościowej kultury i sztuki innych narodów w Polsce, rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 • kształtowania otwartych postaw wobec odmiennych kultur poprzez działalność artystyczną, kulturalną, naukę, oświatę i turystykę;
 • kształtowania świadomości obywatelskiej i poczucia odpowiedzialności za lokalne środowisko kulturowe i naturalne, działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenia i wspierania form dialogu międzypokoleniowego
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi;
 • pielęgnowania regionalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego, popularyzacji lokalnej i narodowej historii, wspierania działań związanych z ochroną zabytków oraz dbałością o zrównoważony rozwój Gminy Jeleśnia i okolic;
 • inicjowania i realizowania wszelkich działań mających na celu integrację społeczną i zawodową.

Statut Fundacji 9sil

 


 

Ludzie

Monika Wróbel

Monika Wróbel 

Manager kultury, absolwentka UJ oraz PSB w Krakowie. Działaczka społeczna, członkini i współzałożycielka licznych stowarzyszeń kulturalnych w kraju i za granicą.

Przemysław Ficek

Przemysław Ficek

Z wykształcenia architekt, z powołania folklorysta. Z zamiłowania i szczątkowego wykształcenia muzycznego – dudziarz, z ciągotami do wszelakich instrumentów pasterskich. Potrafi też takie instrumenty budować, z lepszym lub gorszym skutkiem.

 

 Zespół:

Krystyna Walas historia, turystyka

Małgorzata Dudys edukacja

Adam Wróbel historia, malarstwo

Zbigniew Micherdziński sztuka ludowa

Patrycja Polek teatr, poezja

Janusz Pochopień folklor, turystyka

Krzysztof Dziki malarstwo

Łukasz Bielawski architektura krajobrazu