Szanowni Państwo!

Fundacja 9sił została zawiązana w październiku 2014. Terenem naszego działania jest Żywiecczyzna, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Jeleśnia i okolic.

Fundacja skupia doświadczonych specjalistów w dziedzinie kultury i sztuki, podchodzących do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem, mogących pochwalić się licznymi osiągnięciami na polu swej działalności.

Nasze działania koncentrujemy na trzech polach:

 • pielęgnowanie i popularyzacja lokalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego;

 • tworzenie przestrzeni do działań artystycznych dla ludzi z pasją;

 • przybliżanie lokalnej społeczności wartościowych zjawisk kultury polskiej i zagranicznej.

Cele te realizowane są podczas organizowanych przez nas imprez kulturalnych, a także warsztatów, wystaw i spotkań tematycznych (m.in. Zaduszki Jeleśniańskie, Wieczory w Starej Karczmie, targi rękodzieła).

Niezwykle istotne jest dla nas jednoczenie i aktywizowanie lokalnej społeczności, integracja osób z różnych środowisk społecznych, a także zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form dialogu międzypokoleniowego.

Zapraszamy do współpracy!


 

Cele statutowe

Celem Fundacji jest działalność oświatowa, edukacyjna, kulturalna, artystyczna i wydawnicza w zakresie:

 • ochrony, rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej tradycyjnej twórczości muzycznej, tanecznej i rzemieślniczej ważnej dla dziedzictwa kultury narodowej;
 • rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie tradycyjnej muzyki, śpiewu, tańca, sztuki i rzemiosła;
 • wspierania wspólnot i społeczności lokalnych, których inicjatywy mają na celu zachowanie, utrwalenie i rozpowszechnianie ich dorobku kulturowego;
 • integracji osób z różnych środowisk społecznych zainteresowanych polską i światową kulturą i sztuką, budowania więzi poprzez wspólne spotkania, wymianę doświadczeń, realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych i artystycznych w Polsce i na świecie;
 • promowania polskiej kultury i sztuki poza granicami RP oraz prezentacji wartościowej kultury i sztuki innych narodów w Polsce, rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
 • kształtowania otwartych postaw wobec odmiennych kultur poprzez działalność artystyczną, kulturalną, naukę, oświatę i turystykę;
 • kształtowania świadomości obywatelskiej i poczucia odpowiedzialności za lokalne środowisko kulturowe i naturalne, działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenia i wspierania form dialogu międzypokoleniowego
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi;
 • pielęgnowania regionalnej tradycji i dziedzictwa kulturowego, popularyzacji lokalnej i narodowej historii, wspierania działań związanych z ochroną zabytków oraz dbałością o zrównoważony rozwój Gminy Jeleśnia i okolic;
 • inicjowania i realizowania wszelkich działań mających na celu integrację społeczną i zawodową.

Statut Fundacji 9sil

 


 

Ludzie

Monika Wróbel

Monika Wróbel 

Manager kultury, absolwentka UJ oraz PSB w Krakowie. Działaczka społeczna, członkini i współzałożycielka licznych stowarzyszeń kulturalnych w kraju i za granicą.

Przemysław Ficek

Przemysław Ficek

Z wykształcenia architekt, z powołania folklorysta. Z zamiłowania i szczątkowego wykształcenia muzycznego – dudziarz, z ciągotami do wszelakich instrumentów pasterskich. Potrafi też takie instrumenty budować, z lepszym lub gorszym skutkiem.

 

 Zespół:

Krystyna Walas historia, turystyka

Małgorzata Dudys edukacja

Adam Wróbel historia, malarstwo

Zbigniew Micherdziński sztuka ludowa

Patrycja Polek teatr, poezja

Janusz Pochopień folklor, turystyka

Krzysztof Dziki malarstwo

Łukasz Bielawski architektura krajobrazu

 


 

 

Reklamy