W najbliższy piątek o godz. 18.00 zapraszamy do Muzeum na Rozdrożu w Krzyżowej na wykład „Żywiecczyzna w latach okupacji niemieckiej„, który odbędzie się w ramach projektu „Wehikuł Czasu”. Wykład wygłosi historyk Piotr Rypień.

Obecność obowiązkowa!