20 września po raz kolejny spotykamy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie. Start o 20.30. Szczegóły: http://facebook.com/przydudach 

Potańcówkę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.