Dzięki staraniom Cechu Dudziarzy Żywieckich, czyli dudziarzy i budowniczych dud, którzy w marcu 2017r. spotkali się, by omówić wniosek o wpis elementu na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 października 2017

umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego,

co zostało potwierdzone poniższym pismem:

Image

Być może dzięki temu już wkrótce dudy żywieckie znajdą się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO! 
Gratulujemy i życzymy powodzenia :)

Reklamy