Zdjęcia Władysława Skórzaka możecie Państwo obejrzeć w naszej Skarbnicy: https://skarbnicabeskidzka.wordpress.com/wladyslaw-skorzak/

A poniżej fotorelacja z wydarzenia.


Fotorelacja z wydarzenia autorstwa Marka Jurasza.

Dziękujemy naszym wpaniałym mówcom: Krystynie Walas, Adamowi Kupczakowi, Kazimierzowi Klimczakowi, Janowi Suchowniowi, Mariuszowi Godkowi oraz Pani Teresie Janoszek – Karcz, której dziękujemy szczególnie za udostępnienie materiałów o Panu Władysławie i pomoc w organizacji Zaduszek.

Pani Małgorzacie Seremak za udostępnienie Starej Karczmy, a Panu Andrzejowi Żbikowskiemu oraz Nadleśnictwu Jeleśnia za podarowanie nam funduszy na organizację spotkania oraz niezawodne wspieranie naszych działań.

Panom Andrzejowi Kubicy i Dominikowi Grzegorzkowi za udostępnienie materiałów archiwalnych.

Dziękujemy całej młodzieżowej ekipie wspierającej, a Marcinowi Jandulskiemu i Michałowi Krzyżowskiemu za nagłośnienie. Dziękujemy zespołowi Królestwo Beskidu, który po raz kolejny pomógł nam stworzyć niepowtarzalny nastrój tego wieczora.

Oraz wszystkim dobrym ludziom wspierającym nasze działania!

fundacja9sił_jeleśnia_03_m

Reklama